Program på RGRH – S:t Eriks gymnasium

På RGRH Stockholm väljer du mellan att läsa ett ett introduktionsprogram eller en högskoleförberedande utbildning.

RGRH Stockholm har egna lokaler i en del av S:t Eriks gymnasium. Lokalerna är anpassade för dig som har ett svårt rörelsehinder. Habiliteringen ligger i närheten av klassrum och andra rum för undervisning. 

Under din skoldag förflyttar du dig mellan klassrum, habilitering, umgängesrum och skolmatsalen. På skolan finns ett antal elevassistenter som hjälper dig.

Mentor och lärare

Du har en mentor som stöttar dig under hela din studietid. Du undervisas av erfarna och behöriga lärare, många med specialpedagogisk utbildning.

Din studieplan

Din studieplan gör vi upp tillsammans. Studieplanen utvärderas och anpassas utifrån dina behov under din studietid. En studieplan utgår från tre år men de flesta elever på Riksgymnasiet studerar under fyra år.

Program på riksgymnasiet för rörelsehindrade i Stockholm

Uppdaterad