Individuellt alternativ

För dig som inte är behörig till ett nationellt program. Du får stöd att lyckas med dina studier, anpassat för dig.

Programmet anpassas individuellt efter dina behov. Du kan läsa in grundskoleämnen och samtidigt läsa gymnasiekurser.

Du får hjälp med

 • stöd
 • läxläsning
 • handledning av specialpedagog
 • studiehandledning av modersmålslärare vid behov.

Särskilda insatser som att exempelvis arbeta med din kommunikation kan också läggas in i studieplanen.

Varje termin arbetar du utifrån ett tema under en vecka. Det kan vara teman som

 • mänskliga rättigheter
 • efter skolan
 • stadsbyggnad
 • miljö.

Ett utökat elevhälsoteam

Du får hjälp och stöd i frågor som rör din hälsa, samtal om något du känt eller upplevt eller om du har svårt att komma vidare i dina studier. Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig i din planering för framtiden.

I elevhälsoteamet ingår

 • skolkurator
 • skolpsykolog
 • skolsköterska
 • studie- och yrkesvägledare
 • specialpedagoger.

Elevhälsoteamet samarbetar med dina lärare och mentorer. 

Specialpedagogisk verksamhet

Har du behov av att studera i mindre grupp? Du kan få olika slags extra stöd.

Uppdaterad