Kvinna sitter i en rullstol och ler.

Individuellt alternativ

Programmet är för dig som behöver extra stöd att läsa in de ämnen du behöver för att komma vidare i studier. I en liten undervisningsgrupp med lugn studiemiljö anpassar vi utbildningen efter dina behov.

Tillsammans med dig skriver vi en individuell studieplan med mål, längd och innehåll. Du behöver inte ha betyg från grundskolan men du behöver ha goda kunskaper i svenska.

Individuellt alternativ på RGRH

Programmet anpassas individuellt efter dina behov. 

Du får hjälp med

 • stöd
 • läxläsning
 • handledning av specialpedagog
 • studiehandledning av modersmålslärare vid behov.

Särskilda insatser som att exempelvis arbeta med din kommunikation kan också läggas in i studieplanen.

Varje termin arbetar du utifrån ett tema under en vecka. Det kan vara teman som

 • mänskliga rättigheter
 • efter skolan
 • stadsbyggnad
 • miljö.

Ett utökat elevhälsoteam

Du får hjälp och stöd i frågor som rör din hälsa, samtal om något du känt eller upplevt eller om du har svårt att komma vidare i dina studier. Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig i din planering för framtiden.

I elevhälsoteamet ingår

 • skolkurator
 • skolpsykolog
 • skolsköterska
 • studie- och yrkesvägledare
 • specialpedagoger.

Elevhälsoteamet samarbetar med dina lärare och mentorer. 

En vanlig dag

Vi hjälper dig och tar stor hänsyn till din motivation och din takt som du klarar att arbeta i

 • du har en samlad skoldag utan håltimmar
 • du har ett individuellt schema.

Ämnen du kan studera

Grundskoleämnen du kan läsa:

 • Svenska
 • Engelska
 • Matematik
 • Samhällskunskap
 • Historia
 • Geografi
 • Religion
 • Biologi
 • Idrott och hälsa

Du kan läsa in grundskoleämnen och samtidigt läsa vissa gymnasiekurser.

Nästa steg

Efter avslutad utbildning kan du söka vidare till nationellt program på gymnasiet eller annan utbildning.

Ett utökat elevhälsoteam

Du får hjälp och stöd i frågor som rör din hälsa, samtal om något du känt eller upplevt eller om du har svårt att komma vidare i dina studier. Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig i din planering för framtiden.

I elevhälsoteamet ingår

 • skolkurator
 • skolpsykolog
 • skolsköterska
 • studie- och yrkesvägledare
 • specialpedagoger.

Elevhälsoteamet samarbetar med dina lärare och mentorer. 

Specialpedagogisk verksamhet

Har du behov av att studera i mindre grupp? Du kan få olika slags extra stöd.

Uppdaterad