S:t Eriks gymnasium

S:t Eriks gymnasium och RGRH Stockholm förbereder dig för studier på högskola eller ett arbete mot ett specifikt yrke. Vi speglar det samtida Stockholm som en modern innerstadsskola med ett rikt utbud av program och stor variation.

Vi är en skola i centrala Stockholm fylld med mångfald och variation. En plats för kreativitet och skapande där din kunskapsutveckling för framtiden står i centrum.

Fakta

Att gå på skolan

Välkommen till S:t Eriks gymnasium och ett nytt spännande läsår.

I skolbiblioteket gör du mycket av ditt skolarbete. Skolbiblioteket är din viktigaste resurs tillsammans med dina lärare.

Läsåret är indelat i terminer och lov. Här hittar du läsårets viktigaste datum.

Bilder

Väljer du bild- och formgivning hänger du i ateljén så ofta du kan.
I textilateljén finns allt du kan behöva, även skickliga pedagoger som vägleder dig.
Säkerheten är stor i finsnickeriet men inte mindre trivsamt för det.
Du känner väl doften genom bilden. Inte? Besök oss och upplev skillnaden.