Habilitering

Habiliteringen arbetar i team tillsammans med dig och de i din omgivning. Utifrån dina behov och önskemål arbetar vi för att du ska få en fungerande vardag i skolan, hemma och under din fritid.

Vårt mål är att öka din delaktighet och självständighet och förbereda dig inför ditt vuxna liv.

Ett team tillsammans med dig

Habiliteringen arbetar i team tillsammans med dig och dina närstående. I teamet ingår

  • arbetsterapeut
  • kurator
  • logoped
  • psykolog
  • fysioterapeut.

Habiliteringen erbjuder utredningar, kartläggningar och förskriver hjälpmedel vid behov. Vi samarbetar med och kan stödja dig i kontakten med hemhabilitering, hemkommun, sjukvårdskontakter och andra verksamheter.

Habilitering nära dig i anpassade lokaler

I skolans lokaler finns ett väl anpassat gym och ett träningskök. Andra behandlingsrum ligger också i skolans lokaler.

Du kan träna i lokaler utanför skolan, till exempel i bassäng.

Vi planerar din behandling tillsammans med dig utifrån vad du behöver och önskar. Tid för habilitering läggs in på ditt schema.

Uppdaterad