Samhällsvetenskap

Programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas.

Du får

 • lära dig om företeelser i samhället, både i Sverige och internationellt.
 • lära dig om konflikter
 • förståelse hur beslut fattas
 • lära dig om hur individen och samhället samspelar.

Så här arbetar vi

Varje termin arbetar du utifrån ett tema under en vecka. Det kan vara teman som

 • mänskliga rättigheter
 • efter skolan
 • stadsbyggnad
 • miljö.

Du får arbeta med internationella frågor med fokus på internationella konflikter och mänskliga rättigheter.

I årskurs 3 åker du på en studieresa till Berlin där vi fördjupar oss i frågor om förintelsen och kalla kriget.

Inriktning samhällsvetenskap

Du lär dig om samhällsstrukturer och människors livsvillkor. Du breddar och fördjupar dina kunskaper om olika samhällsfrågor genom att tolka, förklara och använda samhällsvetenskapliga metoder.

Programfördjupningskurser 300 poäng

 • Internationella relationer
 • Ungdomskulturer
 • Humanistisk samhällsvetenskaplig specialisering

Uppdaterad