Estetiska programmet

Estetiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden.

Du får arbeta och träna ditt skapande i en inspirerande miljö.

Inriktning estetik och media

Du lär dig digitala medier. Du utvecklar din förmåga att kommunicera med digitala verktyg där ljud, bilder och berättande står i centrum. Du upplever, tolkar och reflekterar över digitala uttryck ur olika perspektiv.

Enskilt eller i grupp utforskar du din egen arbetsprocess i olika medieproduktioner. Du arbetar utifrån en idé eller ett uppdrag, via

  • research
  • intervjuer
  • undersökningar
  • manusarbete till en produktion.

Slutligen genomför vi tillsammans en analys eller utvärdering av arbetet.

Programfördjupningskurser 500 poäng

  • Estetisk kommunikation 2
  • Fotografisk bild 1
  • Fotografisk bild 2
  • Psykologi 1
  • Psykologi 2a
  • Digitalt skapande 2

Uppdaterad