Det här är S:t Eriks gymnasium

S:t Eriks gymnasium är mångfald och variation. Är nyskapande och tradition. Känn pulsen på Fridhemsplan med många möjliga resvägar för att ta dig hit.

 

Är du nyfiken på S:t Eriks gymnasium? Boka ett besök! Skriv vilket program och inriktning du är intresserad av så kontakar vi dig.

Varmt välkommen till oss!

Lokaler

Varje program har lokaler anpassade för utbildningen. Det kan vara en bildateljé, dans och teatersalar, TV och musikstudio eller laborationssal för kemi. Floristerna har sin egen blomsterbutik, skräddarna sina syateljéer, frisörerna sina salonger och en stor verkstad där finsnickarna arbetar. Bland de gemensamma lokalerna finns

 • cafeteria
 • bibliotek med studieplatser
 • skolmatsal
 • idrottshall med gym och basketplan
 • aula

Mitt på skolgården finns idrottshallen med tillhörande utomhusplan för basket. Under den varma delen av året utnyttjar vi också idrottsplaner och fina grönområden i skolans närhet för ämnet idrott och hälsa.

Skolbiblioteket

Biblioteket är en naturlig del för dig när du studerar på S:t Eriks gymnasium. Här får du en plats för research och studiero och är en kulturell mötesplats. Det är också här studiestödet håller till där du kan få extra hjälp i dina studier.

HBTQ-certifiering

Vi är en HBTQ certifierad skola vilket betyder att vi arbetar målinriktat för allas lika värde. Tillsammans arbetar vi för tydlighet, trygghet och gemenskap. Hos oss ska alla känna sig sedda och få utrymme att vara sig själva.

Måltider och skolrestaurangen

Maten tillagas på skolan av entreprenören Sodexo. Varje dag serverar vi

 • en kött- eller fiskrätt
 • en vegetarisk rätt
 • soppa
 • en rik salladsbuffé.

Öppettider

Skolrestaurangen har öppet mellan klockan 10.50 och 13.00.

Skolans personal

Vi är många som arbetar för att göra din tid på S:t Eriks gymnasium så bra som möjligt för att du ska lyckas nå dina mål. Alla våra lärare är behöriga, har lärarlegitimation och lång erfarenhet från sina respektive branscher.

Våra lärare är organiserade i arbetslag som arbetar nära elevgrupperna där mentor är en viktig grundsten.

Vi har lärarassistenter som hjälper och stöttar i ditt lärande. Du kommer också möta en hel del lärarstudenter hos oss.

Elevhälsa

Elevhälsans roll är att hjälpa dig att nå undervisningens mål och att underlätta för dig att lära och utvecklas. Du får

 • rådgivning
 • hälsosamtal
 • stöd- och motivationssamtal
 • samtal i kris.

Om du behöver extra stöd för att nå målen i din utbildning kan elevhälsoteamet göra en specialpedagogisk kartläggning och utredning. Du kan också få stöd för att prova kompensatoriska hjälpmedel.

Teamet i elevhälsan arbetar förebyggande och ger stöd till dig som elev och till personal. De arbetar både förebyggande och direkt för att främjar en god elevhälsa. I skolans elevhälsoteam arbetar

 • kurator
 • skolsköterska
 • studie- och yrkesvägledare
 • specialpedagog
 • skolläkare

Elevengagemang

Elevkåren STEK drivs av elever, för elever, och jobbar tillsammans med skolledningen för att du ska få en rolig, trygg och lärorik upplevelse av dina år på skolan.

Samarbeten och omvärld

Skolans arbetslag samverkar med olika aktörer utanför skolan för spännande projekt i undervisningen. Samarbeten som breddar och fördjupar lärandet. Vi har ett stort kontaktnät och samarbetar med företag och branscher som gör det möjligt med till exempel

 • arbetsplatsförlagt lärande
 • Ung företagsamhet (UF)
 • andra externa uppdrag för dig som elev på S:t Eriks gymnasium.

Programkatalog S:t Eriks gymnasium 2022 (pdf, 2,9 MB, nytt fönster)

S:t Eriks gymnasiesärskola

I samma lokaler som S:t Eriks gymnasieskola finns S:t Eriks gymnasiesärskola. Gymnasiesärskolan tilhör inte gymnasieskolans organisation, men delar lokaler.

 

Uppdaterad