Textil och konfektion

Textil och konfektion är en yrkesutbildning där du får lära dig grunderna i sömnad, mönsterkonstruktion och design.

Under din tid hos oss får du möjlighet att utveckla din kreativitet inom sömnad och design.

Vi vill ge dig de rätta verktygen för att du ska kunna kommunicera dina idéer och därför arbetar vi från idé till färdig produkt. Ett processarbete som bland annat innebär skissarbete, formgivning, konstruktion av mönster, rätt val av material och sömnad.

Tiden hos oss är intensiv och krävande, men också fantastiskt rolig, kreativ och lärorik!

Vi syr detaljövningar, tränar på olika kollektionsupplägg, konstruerar och syr olika plagg.

Du arbetar i din egen takt och bygger på dina kunskaper individuellt.
En röd tråd som löper genom hela utbildningen är att vi arbetar vi med presentationsteknik. Det är viktigt att kunna sätta ord på sitt arbete, sin process och utvärdera slutresultat.

Efter utbildningen har du möjlighet, om du har övrig behörighet som krävs, att söka till högskolans textila utbildningar, till exempel Beckmans Designhögskola och Textilhögskolan i Borås, men även utbildningar utomlands.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

I utbildningen ingår det praktik, vilket ger dig en möjlighet att prova på att arbeta i branschen. Du kommer att kunna knyta värdefulla kontakter inom textil- och modebranschen, vilket kan leda till arbete i framtiden.

Förkunskaper

Grundskola eller motsvarande (godkänt i Svenska eller Svenska som andraspråk, motsvarande grundskolenivå).

Om utbildningen

 • 3 terminer, 60 veckor
 • skolförlagd
 • heltid
 • APL
 • avgiftsfri och CSN-berättigad.

Kurser

Summa 1 500 gymnasiepoäng (500 poäng per termin).

Längd: 200 gymnasiepoäng

Kursen innehåller följande moment:

 • Material, verktyg, maskiner och tekniker för att utföra enkla arbetsuppgifter. I samband med det behandlas materialberäkning och planering av tidsåtgång.
 • Produkt- och materialkunskap i samband med planering och genomförande. Skissteknik, ritteknik och konstruktion.
 • Färg och form.
 • Fackspråk för att förstå och följa instruktioner.
 • Utvärdering av arbetsprocess och resultat.
 • Digitala tekniker för inspiration och dokumentation, till exempel fotografering av arbetet.
 • Hantering, underhåll och skötsel av maskiner och verktyg.
 • Ergonomiskt, säkert och arbetsmiljömässigt arbetssätt samt hur man använder skyddsutrustning.
 • Miljöhänsyn i arbetet, till exempel med återvinning och källsortering.
 • Ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet.

Längd: 200 gymnasiepoäng

Kursen innehåller följande moment:

 • Vanligt förekommande sömnadstekniker och metoder för att förverkliga en idé till en färdig produkt. Enklare mönsterförändringar och mönsteranpassningar.
 • Produkt- och materialkunskap i samband med planering och genomförande, till exempel hur man skriver och tolkar skötselråd.
 • Idéskisser, modeteckningar och arbetsgångsplanering. I samband med det behandlas beräkning av materialåtgång och -kostnader.
 • Färg- och formlära.
 • Fackspråk för att förstå och följa instruktioner och för att kommunicera kring arbetsprocessen.
 • Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat.
 • Digitala tekniker för inspiration och dokumentation.
 • Hantering, underhåll och skötsel av maskiner och verktyg.
 • Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt.
 • Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning och källsortering.
 • Ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet.

Längd: 200 gymnasiepoäng

Kursen innehåller följande moment:

 • Produktion med fokus på funktion och konstruktion utifrån material- och kvalitetstänkande med avseende på både dam- och herrkläder, till exempel fodrade plagg.
 • Produkt- och materialkunskap i samband med planering och genomförande.
 • Utnyttjande av materials egenskaper vid tillverkningen.
 • Beräkning av materialåtgång, materialkostnader och tidsåtgång.
 • Färgers, formers och proportioners betydelse vid modeteckning och planering av produkt.
 • Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat.
 • Beskrivning och dokumentation av idéer och arbetsprocesser med hjälp av fackspråk och digitala tekniker.
 • Hantering, underhåll och skötsel av maskiner och verktyg.
 • Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt.
 • Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning och källsortering.
 • Säljarbete och försäljningstekniker, till exempel kundbemötande.

Längd: 200 gymnasiepoäng

Kursen innehåller följande moment:

 • Produktion med varierade tekniker utifrån material- och kvalitetstänkande, med avseende på både dam- och herrkläder. I samband med det behandlas mönsterförändringar och mönsteranpassningar.
 • Produkt- och materialkunskap i samband med planering och genomförande.
 • Utnyttjande av materials egenskaper vid tillverkningen.
 • Färgers, formers och proportioners betydelse vid modeteckningar, tekniska plaggskisser och för resultatets kvalitet. I samband med det behandlas arbetsgångsplanering, konstruktion och beräkning av material-, tids- och kostnadskalkyler.
 • Fackspråk, anpassat efter situation och mottagare.
 • Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat.
 • Digitala tekniker för dokumentation av arbetsprocessen och det färdiga resultatet.
 • Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt.
 • Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning och källsortering.
 • Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid tillverkning, försäljning och service, till exempel vid kundsamtal.

Längd: 200 gymnasiepoäng

Kursen innehåller följande moment:

 • Produktion med varierade tekniker i kombinationer av plaggmodeller utifrån kvalitets- och lönsamhetstänkande, till exempel en kollektion. I samband med det behandlas mönsterförändringar och mönsteranpassningar.
 • Produkt- och materialkunskap i samband med planering och genomförande.
 • Produktionsplanering för effektivisering. I samband med det behandlas material-, tids- och kostnadskalkyler.
 • Modeteckningar och tekniska plaggskisser för vidareutveckling av idéer. I samband med det behandlas konstruktion.
 • Analys av färger, former och proportioner för kvalitetshöjning av resultat.
 • Fackspråk, anpassat efter situation och mottagare, till exempel vid kommunikation med bransch och kund.
 • Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat.
 • Digitala tekniker för enkel marknadsföring samt dokumentation av arbetsprocessen och det färdiga resultatet.
 • Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt.
 • Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning och källsortering.
 • Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid målinriktad tillverkning, försäljning och service, till exempel behovsanalys.

Längd: 200 gymnasiepoäng

Kursen innehåller följande moment:

 • Kreativt produktionsarbete med effektivisering, lönsamhet och resultatets kvalitet i fokus. I samband med det behandlas produktionsplanering material-, tids- och kostnadskalkyler.
 • Modeteckningar och tekniska plaggskisser för vidareutveckling av idéer. I samband med det behandlas konstruktion.
 • Analys av färger, former och proportioner för kvalitetshöjning av resultatet.
 • Kommunikation kring arbetsprocessen och utvärdering av det färdiga resultatet.
 • Digitala tekniker för presentation av det färdiga arbetet.
 • Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt.
 • Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning och källsortering.
 • Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid målinriktad tillverkning, försäljning och service.

Längd: 100 gymnasiepoäng

Kursen innehåller följande moment:

 • Det valda hantverksområdets historia, tradition och utvecklingsmöjligheter. I samband med det behandlas samhällsförändringar som påverkat förutsättningarna samt teknikutvecklingens betydelse för yrket.
 • Tekniker, verktyg och material i ett historiskt perspektiv.
 • Utbildningssystemet nu och då. I samband med det behandlas hur hantverksområdets eventuella yrkesprov är utformat, till exempel regler och bedömning av gesäll- och mästarbrev.
 • Utformningen av yrkestävlingar inom hantverksområdet, nationellt och internationellt.
 • Utvecklings- och samverkansmöjligheter inom det egna hantverksområdet och närliggande hantverksområden.
 • Förutsättningar för verksamhet inom den egna regionen och på en internationell marknad.
 • Fack- och branschorganisationer och deras funktion inom det valda hantverksområdet. I samband med det behandlas arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter.
 • Kultur- och stilhistoria med betoning på centrala stilepoker inom hantverksområdet. I samband med det behandlas trender, trendutveckling och trendtolkning historiskt och i nutid.

Längd: 100 gymnasiepoäng

Kursen innehåller följande moment:

 • Måttagning och storlekssystem.
 • Grundkonstruktioner.
 • Mönsterförändringar utifrån grundmallar.
 • Mönsterförändringar utifrån olika kroppsformer.
 • Framställning av mönster utifrån den färdiga produktens användningsområde.
 • Fackspråk för att förstå och använda instruktioner och tekniska beskrivningar, till exempel manualer.
 • Ergonomiskt, säkert och arbetsmiljömässigt arbetssätt.

Längd: 100 gymnasiepoäng

Kursen innehåller följande moment: 

 • Grundläggande hantverksmässigt arbete i ett eller flera valda material. Exempel på material kan vara trä, tyg eller glas.
 • Enkla bearbetningsmetoder, användningsområden och verktyg.
 • Grundläggande färg- och formlära.
 • Introduktion i formgivningsprocessen och formgivningens grundläggande uttrycksmöjligheter, till exempel färg, form och material.
 • Det valda materialets egenskaper.
 • Grundläggande värdering av formgivning i relation till intentioner.
 • Relevanta begrepp.
 • Traditionell och samtida formgivning.
 • Lagar och andra bestämmelser som gäller för formgivningsområdet.
 • Säkerhet och arbetsmiljö för maskiner och verktyg samt materials miljöpåverkan.

Uppdaterad