Programinriktat val

Programinriktat val är en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program.

Programmet är för dig som inte har godkända betyg i alla de ämnen som krävs för behörighet till ett nationellt program. Syftet med programinriktat val är att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet. Du går i helklass tillsammans med eleverna på det nationella programmet. Utbildningens längd kommer att rättas efter dina behov och för utsättningar.

Du är behörig till programinriktat val om du har godkänt betyg i svenska eller svenska som andra språk och

  • godkända betyg i matematik eller engelska samt minst fyra andra ämnen eller
  • godkända betyg i matematik och engelska samt minst tre andra ämnen.

Du kan söka inriktningar för

  • El- och energiprogrammet
  • Hantverksprogrammet inriktning: Florist, Frisör, Textildesign.

Uppdaterad