Programinriktat val

Programmet är för dig som saknar betyg i några ämnen för att bli behörig till ett nationellt program.

Målet är att du så snabbt som möjligt bli klar med grundskoleämnena för att helt kunna fokusera på det nationella programmet. Tillsammans med dig skriver vi en individuell studieplan med mål, längd och innehåll.

Behörighet

För att få läsa hos oss behöver du ha godkända betyg i

 • svenska eller svenska som andraspråk och
 • engelska eller matematik och i minst fyra andra ämnen eller
 • engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Programinriktat val på S:t Eriks gymnasium

Du går i helklass tillsammans med eleverna på det nationella programmet. Utbildningens längd kommer att anpassas efter dina behov och för utsättningar.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, (15 veckor) ingår i din utbildning

Du läser med elever på våra nationella program:

 • El- och energiprogrammet
 • Hantverksprogrammet med inriktningar inom hantverk, frisör, florist och textil design.

Yrken du kan läsa mot

 • elektriker
 • automationselektriker
 • frisör
 • florist
 • yrken inom sömnad och textil.

Lokaler

Dina praktiska lektioner har du i salar som är specialutrustade för de olika inriktningarna. De teoretiska delarna i din utbildning har du i klassrum.

På skolan finns också

 • idrottshall och gym
 • matsal
 • kafé
 • bibliotek.

En vanlig dag

En vanlig dag på skolan kan se ut så här:

 • Du och din klass arbetar med praktiska delar i en specialutrustad sal för den inriktningen.
 • Du får du prova alla praktiska moment som finns inom yrket.
 • Teori och praktik varvas.
 • Ibland är du ute på arbetsplatsförlagt lärande, APL, på ett företag i branschen.

Ämnen och kurser du kan studera 

Här finns både grundskoleämnen och gymnasiekurser som kan ingå i din studieplan. Förutom att du läser in det grundskoleämnet du saknar, matematik eller engelska, från grundskolan läser du övriga ordinarie kurser för det nationella program du ingår i.
Du läser ordinarie yrkeskurser som ingår för det nationella programmet.

Nästa steg

Efter avslutad utbildning kan du söka vidare till ett nationellt program på gymnasiet eller annan utbildning.

Uppdaterad