Yrkesintroduktion

Är du intresserad av att jobba inom frisöryrket? På yrkesintroduktion med inriktning mot frisör- och stylistprogrammet kan du läsa in de ämnen du behöver för att kunna börja jobba direkt efter utbildningen.

Tillsammans med dig skriver vi en individuell studieplan med mål, längd och innehåll. Saknar du godkända betyg från grundskolan och inte är behörig att gå ett nationellt program är yrkesintroduktion mot frisör en möjlighet.

Du läser delar av yrkesprogrammets kurser inom hantverk samtidigt som du läser vissa grundskoleämnen till exempel

 • matematik
 • engelska
 • svenska eller svenska som andra språk
 • idrott.

Yrkesintroduktion på S:t Eriks gymnasium

På yrkesintroduktion får du arbeta mycket praktiskt och kreativt inom de specifika kurser som finns inom yrket frisör. 

 • Du läser teoretiska ämnen i en större grupp tillsammans med andra elever på yrkesintroduktion.
 • Du har praktiska lektioner i större delen av din tid på skolan.
 • Du får arbetsplatsförlagt lärande och praktik, APL, på ett företag i branschen.

Arbetsplatsförlagt lärande och praktik

Utbildningen innehåller APL/praktik där du får möjlighet att etablera kontakt på arbetsmarknaden. APL/praktik är en viktig del av din utbildning där du kommer att befinna dig ute på ett företag och genomföra delar av ditt skolarbete i de yrkeskurserna som du läser.

Din lärare och din handledare på arbetsplatsen vägleder och stöttar dig i ditt lärande. Du får individuell vägledning av din studie- och yrkesvägledare.

Lokaler

Du kommer ha dina praktiska lektioner i en frisörsalong och de teoretiska delarna av utbildningen i klassrum. På skolan finns också

 • idrottshall och gym
 • matsal
 • kafé
 • bibliotek.

En vanlig dag

 • Du arbetar praktiskt i en fullt utrustad frisörsalong på skolan.
 • Du arbetar med kundservice.
 • Teori och praktik varvas under dagen.

Ämnen och kurser du kan studera 

Här finns både grundskoleämnen och gymnasiekurser som kan ingå i din studieplan

 • matematik
 • engelska
 • svenska eller svenska som andra språk
 • idrott
 • tradition och utveckling
 • hantverksintroduktion
 • frisör 1-6a
 • material och miljö.

Nästa steg

Efter utbildningen kan du söka jobb inom frisöryrket eller arbeta vidare inom skönhetsbranschen. Du kan studera vidare på ett nationellt program inom gymnasiet eller andra utbildningar inom skönhetsbranschen.

Uppdaterad