RGRH Stockholm

RGRH Stockholm är en gymnasieskola med små undervisningsgrupper. För dig med funktionshinder. RGRH Stockholm är en skolform med utbildning, habilitering och boende.

Funderar du på att söka till riksgymnasiet för elev med rörelsehinder i Stockholm? Din ansökan om att gå på ett riksgymnasium bedöms av specialpedagogiska skolmyndigheten. 

När du blivit antagen till RGRH Stockholm söker du också ett program och inriktning. Du kan söka till

  • något av RGRH Stockholms program 
  • ett program på någon av Stockholms stads kommunala gymnasieskolor.

Sök program och inriktning

Du söker program och inriktning utifrån dina intressen och med dina meritpoäng. Utbildningen varar upp till fyra år.

Väljer du att söka till ett program som S:t Eriks gymnasium erbjuder, studerar du som integrerad elev samtidigt som du har tillgång till välutrustade lokaler och personal för din habilitering.

RGRH Stockholm har egna lokaler i en del av S:t Eriks gymnasium. Lokalerna är anpassade för dig som har ett svårt rörelsehinder. Habiliteringen ligger i närheten av klassrum och andra rum för undervisning. 

Under din skoldag förflyttar du dig mellan

  • klassrum
  • habilitering
  • umgängesrum
  • skolmatsalen.

På skolan finns ett antal elevassistenter som hjälper dig.

Mentor och lärare

Du har en mentor som stöttar dig under hela din studietid. Du undervisas av erfarna och behöriga lärare, många med specialpedagogisk utbildning.

Din studieplan

Din studieplan gör vi upp tillsammans. Studieplanen utvärderas och anpassas utifrån dina behov under din studietid. En studieplan utgår från tre år men de flesta elever på Riksgymnasiet studerar under fyra år.

Boende i elevhem

Du som bor (är folkbokförd) utanför Stockholms län bor på elevhemmet.

RGRH – en hbtq-certifierad skola


RGRH Stockholm är en hbtq-certifierad skola. Här kan du vara dig själv. På RGRH Stockholm står gemenskap, delaktighet och kunskap i centrum. Ett likvärdigt bemötande och en inkluderande arbetsmiljö för alla. 

Uppdaterad