Inriktning elteknik, kommunikation

Du lär dig göra el- och teleinstallationer och arbeta med kabel-tv-nät, antenninstallationer och bredbandsteknik för distribution av digitala överföringar för tv, data och interaktiva tjänster.

Du får kunskap om installationer vad gäller

 • ljud
 • larm
 • säkerhet
 • lokala datanätverk.

Du får lära dig hantera industriell mätteknik och får fördjupade kunskaper i styr- och reglerteknik. Inriktningen ger dig den teoretiska kunskapen för att du ska nå elcertifikat Elektriker industri enligt Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY) och dessutom kunskaper motsvarande auktorisation enligt CANT (antenn- och kabel-tv-organisationen) för Antenn 2.

På komvux finns det kompletteringskurser och vidareutbildningar inom det elteletekniska området.

De flesta kurserna innehåller en hel del teori och många moment innehåller matematiska problemlösningar och för vissa moment behövs ett bra färgseende. Företagen och branschen ska också få ökat inflytande och ansvar för att utveckla en lärlingsutbildning och framtida behov. Utöver skolan ingår berörda APL-företag, elbranschen lokalt och
centralt.

Exempel på yrken

Du kan till exempel söka arbete som 

 • säljare
 • kabel-TV-tekniker
 • servicetekniker
 • underhållstekniker
 • säljare för hemelektronikprodukter.

Programfördjupningskurser 700 poäng

 • Antenn- och kabel-tv-teknik, 100 poäng
 • Data- och medianät, 100 poäng
 • Ellära 1, 100 poäng
 • Kommunikationsnät 2, 100 poäng
 • Kommunikationsnät 3, 100 poäng
 • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 poäng
 • Verktyg och materialhantering, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2023–2024, El- och Energiprogrammet, elteknik-kommunikation, Sankt Eriks gymnasium (pdf)

Uppdaterad