Inriktning elteknik, kommunikation

Du lär dig göra el- och teleinstallationer och arbeta med kabel-tv-nät. Du gör antenninstallationer och lär om bredbandsteknik för distribution av digitala överföringar för tv, data och interaktiva tjänster.

Du får kunskap om installationer vad gäller

 • ljud
 • larm
 • säkerhet
 • lokala datanätverk.

Du får lära dig hantera industriell mätteknik och får fördjupade kunskaper i styr- och reglerteknik. Inriktningen ger dig den teoretiska kunskapen för att du ska nå elcertifikat Elektriker industri enligt Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY) och dessutom kunskaper motsvarande auktorisation enligt CANT (antenn- och kabel-tv-organisationen) för Antenn 2.

De flesta kurserna innehåller en hel del teori och många moment innehåller matematiska problemlösningar och för vissa moment behövs ett bra färgseende.

På komvux finns kompletteringskurser och vidareutbildningar inom det elteletekniska området.

Arbetsförlagt lärande - APL

Som elev på El- och energiprogrammet kommer du en del av din tid vara gymnasial lärling och praktisera dina kunskaper ute på ett företag. Under årskurs 3 är en stor del av tiden förlagt ute på en arbetsplats.

Som gymnasial lärling har du möjlighet att söka en extra ersättning – lärlingsersättning.

Lärlingsersättning - CSN

Programfördjupningskurser 700 poäng

 • Antenn- och kabel-tv-teknik, 100 poäng
 • Data- och medianät, 100 poäng
 • Ellära 1, 100 poäng
 • Kommunikationsnät 2, 100 poäng
 • Kommunikationsnät 3, 100 poäng
 • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 poäng
 • Verktyg och materialhantering, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025, El- och Energiprogrammet, elteknik-kommunikation, Sankt Eriks gymnasium (pdf)

Uppdaterad