Inriktning automation

Du lär dig hur du styr, mäter och reglerar med datorns hjälp och hur detta systematiseras för olika industri- och energiprocesser samt fastighetsautomation.

Du utbildas i hur du kan lösa problem i instrumentkretsar och programmerar en dator för att styra till exempel

 • en robot
 • avancerade maskiner
 • belysning
 • larm.

Denna inriktning ger den teoretiska kunskapen för erhållande av elcertifikat Elektriker industri enligt Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY).

Arbetsförlagt lärande - APL

Som elev på El- och energiprogrammet kommer du en del av din tid vara gymnasial lärling och praktisera dina kunskaper ute på ett företag. Under årskurs 3 är en stor del av tiden förlagt ute på en arbetsplats.

Som gymnasial lärling har du möjlighet att söka en extra ersättning – lärlingsersättning.

Lärlingsersättning - CSN

Programfördjupningskurser 800 poäng

 • Elkraftteknik, 100 poäng
 • Ellära 1, 100 poäng
 • Elinstallationer, 200 poäng
 • Elmotorstyrning, 100 poäng
 • Fastighetsautomation 1, 100 poäng
 • Fastighetsautomation 2, 100 poäng
 • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025, El- och Energiprogrammet, automation, Sankt Eriks gymnasium (pdf)

Uppdaterad