Inriktning elteknik, elektriker

Du lär dig att göra elinstallationer inom alla förekommande byggnationer och hantera kraft, belysning och teleinstallationer samt service och felsökning på elanläggningar.

Du får kunskaper i att installera el i bostäder, kontor och industri samt larm och övervakning. Vi arbetar också med

 • installation
 • felsökning
 • reparation av olika maskiner
 • styr- och reglerteknik.

Denna inriktning ger den teoretiska kunskapen för erhållande av elcertifikat Elektriker elteknik enligt Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY).

Arbetsförlagt lärande - APL

Som elev på El- och energiprogrammet kommer du en del av din tid vara gymnasial lärling och praktisera dina kunskaper ute på ett företag. Under årskurs 3 är en stor del av tiden förlagt ute på en arbetsplats.

Som gymnasial lärling har du möjlighet att söka en extra ersättning – lärlingsersättning.

Lärlingsersättning - CSN

Programfördjupningskurser 700 poäng

 • Belysningsteknik, 100 poäng
 • CAD 1, 50 poäng
 • CAD 2, 50 poäng
 • Data- och medianät, 100 poäng
 • Ellära 1, 100 poäng
 • Elmotorstyrning, 100 poäng
 • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 poäng
 • Verktyg och materialhantering, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/202&, El- och Energiprogrammet, elteknik-elektriker, Sankt Eriks gymnasium (pdf)

Uppdaterad