Synpunkter och klagomål - habilitering

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet på riksgymnasiet för rörelsehindrade i Stockholm. Vi vill så snabbt som möjligt ta hand om dina synpunkter och rätta till fel.

I första hand vänder du dig till den person ärendet gäller. Du kan göra det personligt eller via webbformuläret.

Använder du webbformuläret är det ansvarig chef som ser till att du får svar.

Om du inte är nöjd med vårt svar kontaktar du inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Synpunkter och klagomål

Typ av synpunkt
Ämne

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad