Synpunkter och klagomål - RGRH Stockholm

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet på riksgymnasiet för rörelsehindrade i Stockholm. Vi vill så snabbt som möjligt ta hand om dina synpunkter och rätta till fel.

Riksgymnasiet för rörelsehindrade i Stockholm ansvarar för din undervisning och skola, för din habilitering och ibland för ditt boende. Du ska få en god utbildning, en god vård och ett gott bemötande.

Har du varit med om något du inte är nöjd med vill vi gärna veta det. Vi vill också veta om du har förslag på förbättringar. 

Lämna synpunkter och klagomål

I första hand vänder du dig till den person ärendet gäller. Du kan göra det personligt eller via webbformuläret.

Använder du webbformuläret är det ansvarig chef som ser till att du får svar.

Synpunkter på din habilitering

Vill du lämna synpunkter på din habilitering fyller du i formuläret för habiliteringen.

Synpunkter på ditt boende

Vill du lämna synpunkter på ditt boende fyller du i formuläret för elevboende. 

Synpunkt

En synpunkt innebär att du har förväntningar på vår verksamhet som

  • inte har uppfyllts
  • har uppfyllts mer än väl (beröm)
  • ett förslag som berör kvaliteten på vår verksamhet.

Klagomål

Ett klagomål innebär att vår verksamhet inte uppfyller krav och mål som anges i olika författningar, till exempel skollagen.

Ett klagomål är alltid av negativ karaktär och gäller dig eller en närstående till dig. Vi är skyldiga att svara dig med ett förslag på åtgärd.

Formulär för snabbare hantering

Efter att du fyllt i nedanstående formulär skickas det till verksamhetens gemensamma e-postadress. Verksamhetsansvarig utser vem som ska svara på ditt ärende.

Vi svarar på alla synpunkter och klagomål när du har lämnat dina kontaktuppgifter.

Om du inte är nöjd med vårt svar

  1. I första hand vänder du dig till den person ärendet gäller. Du kan göra det personligt eller via webbformuläret.
  2. Om du inte blir nöjd med svaret skickar du e-post till utbildningsförvaltningen.
    E-post: registrator.utbildning@edu.stockholm.se
  3. Om du fortfarande inte är nöjd anmäler du ärendet till Skolinspektionen.

E-post: registrator.utbildning@edu.stockholm.se

Synpunkter och klagomål

Typ av synpunkt
Ämne

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad