Två kvinnliga elever vid var sin dator

Inriktning samhällsvetenskap

Är du engagerad i vad som händer i din omvärld? Vill du förstå hur samhället fungerar och hur du kan vara med och påverka samhällsutvecklingen? Då är samhällsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap något för dig.

Som elev på vår bredare inriktning med samhällsprofil kommer du att få en fördjupad teoretisk grund för fortsatta högskolestudier inom humaniora och samhällsvetenskap.

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng
  • Journalistik, reklam och information 1, 100 poäng
  • Naturkunskap 2, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025, Samhällsvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskap, Sankt Eriks gymnasium (pdf)

Uppdaterad