Inriktning finsnickeri

Tycker du om att arbeta kreativt och skapande? Har du idéer och tycker om att bygga? På S:t Eriks gymnasium får du lära dig tillverka möbler med stigande svårighetsgrad.

Du lär dig överföra en ide till en färdig produkt där du arbetar med funktion, kvalitet och design. Kunskaper om ekonomi, materialåtgång och tidsplanering får du med dig.

Du får lära dig fanera, sätta ihop och ytbehandla möbler med mera. Utbildningen ger dig också kunskaper om datorstyrda maskiner (CNC). Från början arbetar du med färdiga ritningar, efter hand kommer du att göra egna ritningar och arbeta självständigt.

Arbetsplatsförlagt lärande och praktik

Under din skoltid kommer du att vara ute på en arbetsplats i 15 veckor (APL), på så sätt knyts skola och arbetsliv ihop och du får värdefulla kunskaper och kontakter för framtiden.

Programfördjupningskurser 700 poäng

  • CAD 1, 50 poäng
  • Finsnickeri 3, 200 poäng
  • Finsnickeri 4, 200 poäng
  • Finsnickeri 4 - specialisering, 50 poäng
  • Finsnickeri 5, 200 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2023-2024, Hantverksprogrammet, finsnickeri, Sankt Eriks gymnasium (pdf)

Uppdaterad