Inriktning finsnickeri

Tycker du om att arbeta kreativt och skapande? Har du idéer och tycker om att bygga? På S:t Eriks gymnasium får du lära dig tillverka möbler med stigande svårighetsgrad.

Du lär dig överföra en ide till en färdig produkt där du arbetar med funktion, kvalitet och design. Kunskaper om ekonomi, materialåtgång och tidsplanering får du med dig.

Du får lära dig fanera, sätta ihop och ytbehandla möbler med mera. Utbildningen ger dig också kunskaper om datorstyrda maskiner (CNC). Från början arbetar du med färdiga ritningar, efter hand kommer du att göra egna ritningar och arbeta självständigt.

Jag är så glad att jag valde rätt program. Att jag lärt mig så mycket om trä, dess egenskaper och hållbarhet är något jag kommer ha användning av livet ut. Det är så kul att se hur ens första produkt blev till skillnad från det man arbetar med nu, utveckling har verkligen skett under dessa snart tre år.

Elev i årskurs 3

Arbetsplatsförlagt lärande och praktik

Under din skoltid kommer du att vara ute på en arbetsplats i 15 veckor (APL), på så sätt knyts skola och arbetsliv ihop och du får värdefulla kunskaper och kontakter för framtiden.

Programfördjupningskurser 700 poäng

  • CAD 1, 50 poäng
  • Finsnickeri 3, 200 poäng
  • Finsnickeri 4, 200 poäng
  • Finsnickeri 4 - specialisering, 50 poäng
  • Finsnickeri 5, 200 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2023-2024, Hantverksprogrammet, finsnickeri, Sankt Eriks gymnasium (pdf)

Uppdaterad