Inriktning finsnickeri

Tycker du om att arbeta och bygga kreativt i trä och har egna idéer som du vill pröva? Då kan inriktningen Finsnickeri på S:t Eriks gymnasium ge dig grundläggande kunskaper och färdigheter för ett yrke som möbel- och inredningssnickare.


Du lär dig olika tillverkningsmetoder och får kunskap om de verktyg, maskiner och material som behövs för att lyckas med snickerihantverket. Du får stor kunskap om den moderna datorstyrda produktionstekniken när du lär dig hantera en CNC-maskin (Computer Numerical Control).

Du lär dig överföra din idé till en färdig produkt vad gäller funktion, kvalitet och design. Från början arbetar du med färdiga ritningar men efter hand kommer du att göra egna ritningar och jobba självständigt.

Jag är så glad att jag valde rätt program. Att jag lärt mig så mycket om trä, dess egenskaper och hållbarhet är något jag kommer ha användning av livet ut. Det är så kul att se hur ens första produkt blev till skillnad från det man arbetar med nu, utveckling har verkligen skett under dessa snart tre år.

Elev i årskurs 3

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Under din utbildning gör du 15 veckor APL – arbetsplatsförlagt lärande. Det är en viktig del som ingår i utbildningen. Där etablerar du kontakten inom finsnickeribranschen och får stora möjligheter till arbete i framtiden.

Ung företagsverksamhet (UF)

Under utbildningen arbetar du med UF – ung företagsamhet, där du får starta och driva ett företag, som du sedan avvecklar. Det ger dig kunskaper för att i framtiden kunna starta en egen affärsverksamhet.

Programfördjupningskurser 700 poäng

  • CAD 1, 50 poäng
  • Finsnickeri 3, 200 poäng
  • Finsnickeri 4, 200 poäng
  • Finsnickeri 4 - specialisering, 50 poäng
  • Finsnickeri 5, 200 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025, Hantverksprogrammet, finsnickeri, Sankt Eriks gymnasium (pdf)

Uppdaterad