Färdighetsprov för estetiska programmet inriktning teater

Färdighetsprovet ger dig möjlighet att visa din förmåga att gestalta med kropp och röst, för att förmedla en berättelse. Samt din förmåga till kreativitet och samspel med andra. Här får du allt du behöver veta om färdighetsprovet inför läsåret 2024–2025.

Så går det till

Färdighetsprovomgång 2 kommer att ske i slutet av maj/början av juni 2024. Färdighetsprovet består av fyra delar

 1. kort uppvärmning
 2. framförande av monolog
 3. improvisation i grupp
 4. intervju.

Kort uppvärmning

Vi genomför en kort uppvärmning av din röst och kropp.

Framförande av monolog

Du framför en monolog. När du förbereder monologen, tänk på

 • Vem är du?
 • Var är du?
 • Vem talar du till?

Improvisation i grupp

Du får göra en improvisationsövning tillsammans med andra.

Intervju

Du kommer ha ett kort samtal med teaterlärarna.

Hur vi bedömer ditt färdighetsprov

Ditt färdighetsprov kan ge dig som mest 20 provpoäng. Vi gör en helhetsbedömning av

 • ditt engagemang och vilja att arbeta med teater
 • hur väl förberedd du är i ditt arbete med din monolog
 • din förmåga att jobba med din kropp och din röst.

Färdighetsprovet motsvarar de huvudsakliga kunskapskraven som finns i de estetiska kurserna.

Ditt meritvärde

Ditt meritvärde är summan av din meritpoäng och din provpoäng.

 • Meritpoäng = Summan av de 16 eller 17 bästa betygen (max 340)
 • Provpoäng = 1–20 poäng x 16 (max 320)
 • Meritvärdet = meritpoäng + provpoäng (max 660)

Uppdaterad