Färdighetsprov för estetiska programmet inriktning musik

I färdighetsprovet gör du ett individuellt prov på ditt val av instrument och en kort intervju. Här får du allt du behöver veta om färdighetsprovet inför läsåret 2023–2024.

Så går det till

Färdighetsprovet sker i vecka 22, 2023. Vi kallar dig till en halv dags arbete på skolan med oss lärare. Färdighetsprovet består av ett individuellt prov och en intervju.

Individuellt prov

I det individuella provet väljer du ett huvudinstrument

 • sång
 • gitarr
 • piano
 • bas
 • trummor.

Ta gärna med en musikbakgrund att spela eller sjunga till eller egen ackompanjatör. Du kan också skicka noter till oss musiklärare så att vi kan ackompanjera dig.

Söker du på fler än ett instrument anger du detta då du svarar på kallelsen till färdighetsprov. Du genomför ett prov per instrument.

Intervju

Du har ett kort samtal med musiklärarna.

Hur vi bedömer ditt färdighetsprov

Ditt färdighetsprov kan ge dig som mest 20 färdighetsprovspoäng. Vi bedömer

 • instrumentkunskap
 • spelteknik
 • musikaliskt uttryck.

Färdighetsprovet motsvarar de huvudsakliga kunskapskraven som finns i de estetiska kurserna.

Ditt meritvärde

Ditt meritvärde är summan av din meritpoäng och din provpoäng.

 • Meritpoäng = Summan av de 16 eller 17 bästa betygen (max 340)
 • Provpoäng = 1–20 poäng x 16 (max 320)
 • Meritvärdet = meritpoäng + provpoäng (max 660)

 

Uppdaterad