Färdighetsprov för estetiska programmet inriktning musik

I färdighetsprovet får du göra ett individuellt prov på ditt val av instrument, ensembleprov och en kort intervju. Här får du allt du behöver veta om färdighetsprovet inför läsåret 2024–2025.

Vi kallar de som har S:t Eriks gymnasium som valrang 1–5. Om man har oss som lägre val får man kontakta oss för en kallelse.

Så går det till

Färdighetsprovet sker i vecka 11 och 12, 2024. Vi kallar dig till en tid på skolan med oss lärare. Färdighetsprovet består av tre delar:

 • individuellt prov
 • ensembleprov (låt kommer med kallelsen)
 • intervju.

Individuellt prov

I det individuella provet väljer du ett huvudinstrument

 • sång
 • gitarr
 • piano
 • bas
 • trummor.

Ta gärna med en musikbakgrund att spela/sjunga till, egen ackompanjatör eller skicka noter till oss musiklärare så kan vi ackompanjera dig. Du väljer själv den låt du vill framföra.

Ensembleprov

Du får en låt med kallelsen som du ska förbereda dig på. Du spelar sen i grupp med andar sökande och lärare.

Intervju

Du kommer att ha ett kort samtal med musiklärarna om din musikaliska bakgrund.

Hur vi bedömer ditt färdighetsprov

Ditt färdighetsprov kan ge dig som mest 20 färdighetsprovspoäng. Vi bedömer

 • instrumentkunskap
 • spelteknik
 • musikaliskt uttryck.

Färdighetsprovet motsvarar de huvudsakliga kunskapskraven som finns i de estetiska kurserna.

Ditt meritvärde

Ditt meritvärde är summan av din meritpoäng och din provpoäng.

 • Meritpoäng = Summan av de 16 eller 17 bästa betygen (max 340)
 • Provpoäng = 1–20 poäng x 16 (max 320)
 • Meritvärdet = meritpoäng + provpoäng (max 660)

 

Uppdaterad