Färdighetsprov för estetiska programmet inriktning musikproduktion

Färdighetsprovet ger dig möjlighet att visa praktiskt musikskapande. Här får du allt du behöver veta om färdighetsprovet inför läsåret 2024–2025.

Så går det till

Färdighetsprovet sker vecka 12, 2024. Det tar cirka 2,5 timmar på plats i skolan. Om du inte har möjlighet att vara på skolan kan du kontakta oss för att hantera färdighetsprovet genom att du skickar in arbetsprover. Färdighetsprovet består av tre delar

  1. musikproduktionsworkshop
  2. spelprov med ditt instrument eller sång
  3. intervju.

Musikproduktionsworkshop

Du får arbeta med ett musikaliskt material i form av en låt. Vi fokuserar på ditt sätt att jobba med ljudet i ett produktionssammanhang. Under workshopen kommer vi arbeta i skolans musikdatasal och vi har en snabbkurs i hur man använder programmet Logic Pro X. All utrustning som behövs finns på plats, men du kan ta med dig ett eget instrument om du vill.

Spelprov med ditt instrument eller sång

I inriktningen musikproduktion kommer du ha ett huvudinstrument. Vi tycker att det är viktigt att kunna producera både ljud och musik till exempelvis film och spel. Du kommer att göra ett enskilt spelprov på instrumentet eller sången där du visar instrumentkunskap, teknik och musikaliskt uttryck. Ta gärna med en musikbakgrund som mp3, eller musiken i din mobiltelefon att spela till.

Intervju

Du kommer att ha ett kort samtal med lärarna i musikproduktion.

Hur vi bedömer ditt färdighetsprov

Ditt färdighetsprov kan ge dig som mest 20 provpoäng. Vi bedömer

  • din kreativitet, initiativförmåga och musikaliska uttryck under musikproduktionsworkshopen (max 10 poäng)
  • din instrumentkunskap, spelteknik och musikaliska uttryck under spelprovet (max 10 poäng).

Färdighetsprovet motsvarar de huvudsakliga kunskapskraven som finns i de estetiska kurserna.

Ditt meritvärde

Ditt meritvärde är summan av din meritpoäng och din provpoäng.

  • Meritpoäng = Summan av de 16 eller 17 bästa betygen (max 340)
  • Provpoäng = 1–20 poäng x 16 (max 320)
  • Meritvärdet = meritpoäng + provpoäng (max 660)

Uppdaterad