Färdighetsprov för estetiska programmet inriktning musikal

Färdighetsprovet ger dig möjlighet att göra ett prov i sång, dans och teater. Här beskriver vi allt du behöver veta om färdighetsprovet inför läsåret 2024–2025.

Så går det till

Färdighetsprovomgång 2 kommer att ske i slutet av maj/början av juni 2024. Vi kallar dig till en halv dags arbete på skolan med oss lärare. Ta med dig lämpliga danskläder. Provet kan ta lång tid så vi rekommenderar att du tar med dig något litet att äta och dricka. Färdighetsprovet består av fyra delar

 1. sångprov
 2. teaterprov
 3. dansprov
 4. intervju.

Sångprov

Vi genomför en gemensam sånguppvärmning, solosång och gehörsprov. Sjung en av följande sånger för solosången

 • I Don’t Know How To Love Him, ur musikalen Jesus Christ Superstar.
 • Gabriellas sång, ur filmen/musikalen Så som i himmelen.
 • Guldet blev till sand, ur musikalen Kristina från Duvemåla.
 • Your Song, av Elton John.

Noter och sångtexter till sångerna får du med kallelsen via e-post.

Teaterprov

Provet sker i grupp och består av några improvisationsövningar och några gruppövningar.

Dansprov

Provet sker i grupp och består av uppvärmning och danskombination.

Intervju

Du kommer att ha ett kort samtal med musikallärarna.

Hur vi bedömer ditt färdighetsprov

Ditt färdighetsprov kan ge dig som mest 20 provpoäng. Vi bedömer

 • sång (10 poäng)
 • dans (5 poäng)
 • teater (5 poäng).

Färdighetsprovet motsvarar de huvudsakliga kunskapskraven som finns i de estetiska kurserna.

Ditt meritvärde

Ditt meritvärde är summan av din meritpoäng och din provpoäng.

 • Meritpoäng = Summan av de 16 eller 17 bästa betygen (max 340)
 • Provpoäng = 1–20 poäng x 16 (max 320)
 • Meritvärdet = meritpoäng + provpoäng (max 660)

Uppdaterad