Färdighetsprov för film och regi som spetsutbildning

Färdighetsprovet ger dig möjlighet att visa din förmåga att förmedla en berättelse i film och animation med bildmanus, textmanus eller fotografi. Här får du allt du behöver veta om färdighetsprovet inför läsåret 2024–2025.

Så går det till

Du får en uppgift att göra ett färdighetsprov där du på valfritt sätt visar ditt intresse för bildberättande. Färdighetsprovet visar oss dina erfarenheter av bildberättande.

Efter sökperiodens slut blir du kallad till en intervju hos oss där du visar upp och förklarar ditt färdighetsprov.

Vi har intervjun med dig i vecka 12, 2024. Intervjun tar cirka 10–15 minuter. På intervjun får du chansen att berätta hur du tänkte när du skapade färdighetsprovet.

Ta med dig ditt färdighetsprov till intervjun, du behöver alltså inte lämna in det till oss i förväg. Du kan ta med dig det på ett USB-minne eller lägga upp det på YouTube. Har du skapat ditt färdighetsprov analogt (till exempel teckningar) tar du med det som det är – du behöver inte fotografera av bilderna. Har du inte med dig något material får du en uppgift på plats.

Din uppgift

Det kan till exempel vara en film, ett bildmanus, ett manus eller några stillbildsfotografier som tillsammans beskriver en händelse.

Hur vi bedömer ditt färdighetsprov

Ditt färdighetsprov kan ge dig som mest 20 provpoäng. Vi bedömer

  • dina kunskaper i berättande (max 7 poäng)
  • ditt bildspråk, komposition, teknik och redigering (max 7 poäng)
  • din helhetsförståelse kring bildberättande och din förmåga att förklara idéer och processer bakom din berättelse i intervjun (max 7 poäng).

Färdighetsprovet motsvarar de huvudsakliga kunskapskraven som finns i de estetiska kurserna.

Ditt meritvärde

Ditt meritvärde är summan av din meritpoäng och din provpoäng.

  • Meritpoäng = Summan av de 16 eller 17 bästa betygen (max 340)
  • Provpoäng = 1–20 poäng x 16 (max 320)
  • Meritvärdet = meritpoäng + provpoäng (max 660)

Uppdaterad