Färdighetsprov för estetiska programmet, inriktning animation

Med ett färdighetsprov visar du din förmåga att förmedla en berättelse i tecknade bilder eller animationer. Här får du allt du behöver veta om färdighetsprovet inför läsåret 2024–2025.

Så går det till

Färdighetsprovet sker kring vecka 12.

Du får en uppgift att göra ett färdighetsprov där du visar ditt intresse för att skapa berättelser med hjälp av tecknade bilder eller animationer (2D eller 3D). Till uppgiften ska du även svara på några frågor där du förklarar din arbetsprocess.

Efter sökperiodens slut får du ett mejl från oss där det står hur du ska visa upp ditt skapade arbete samt lämna dina svar på frågorna, du kan välja att svara muntligt genom att träffa oss här på skolan eller skriftligt via mejl. Frågorna handlar om det vi inte kan se i ditt arbete och som vi gärna vill veta lite mer om.

Din uppgift

Skapa en berättelse i form av en kort tecknad serie eller som en kort animation. Du väljer själv teknik och tema.

 • Om du gör en tecknad serie räcker det med fem bildrutor, men du får skapa en längre serie om du vill.
 • Om du animerar räcker det med en kort händelse i valfri teknik (2D, 3D eller analog animation). Du får gärna ha med ljud i animationen.

Om du inte kommer på en berättelse kan du skapa något på temat En karaktär som möter sina rädslor.

Frågorna som du ska svara på skriftligt eller muntligt är

 • Vad är det som gör dig intresserad av animation?
 • Brukar du ofta teckna eller måla och vilken typ av bilder skapar du helst (ex. karaktärer, serier)?
 • Hur kom du på idén till din berättelse?
 • Vad är det för budskap, händelse eller känsla du vill får fram i din berättelse?
 • Vilka ljud skulle passa till din berättelse?
 • Hur tänkte du när du valde färgerna till ditt arbete?
 • Vad skulle du vilja ändra på i ditt arbete om du hade haft mer tid?

Hur vi bedömer ditt färdighetsprov

Ditt färdighetsprov kan ge dig som mest 20 provpoäng. Vi bedömer

 • dina kunskaper i visuellt berättande (max 7 poäng)
 • ditt bildspråk, komposition och teknik (max 7 poäng)
 • din förmåga att förklara idéer och processer för din serie/animation (max 6 poäng).

Färdighetsprovet motsvarar de huvudsakliga kunskapskraven som finns i de estetiska kurserna.

Ditt meritvärde

Ditt meritvärde är summan av din meritpoäng och din provpoäng.

 • Meritpoäng = Summan av de 16 eller 17 bästa betygen (max 340)
 • Provpoäng = 1–20 poäng x 16 (max 320)
 • Meritvärdet = meritpoäng + provpoäng (max 660)

Uppdaterad