Färdighetsprov för estetiska programmet inriktning bild och formgivning

Färdighetsprovet ger dig möjlighet att visa din förmåga att uttrycka dig i bild. Här får du allt du behöver veta om färdighetsprovet inför läsåret 2023–2024.

Så går det till

Efter att du ansökt till Estetiska programmet inriktning bild och formgivning ska du göra två prov. Delprov 1 görs hemma och delprov 2 sker på skolan. Med färdighetsproven visar du din förmåga att uttrycka dig med bilder.

När din ansökan har registrerats hos Gymnasieantagningen får du en instruktion till den uppgift du ska göra i färdighetsprovet. Instruktionen skickas från gymnasieantagningen till den e-postadress du uppgivit i din ansökan. 

Skicka ditt färdighetsprov i digital form till den e-postadress som du får i instruktionen. När vi tagit emot ditt färdighetsprov får du en inbjudan till delprov 2 som sker på skolan tillsammans med andra sökande.

Detta kommer att ske under vårterminen. Datum för slutinlämning hittar du i instruktionen. Kallelse till delprov 2 skickas via mail tillsammans med bekräftelse på att vi mottagit delprov 1.

Din uppgift

Vi skickar instruktionen till färdighetsprovet till dig. Du får den till den e-postadress du angett i din ansökan till Gymnasieantagningen.

Hur vi bedömer ditt färdighetsprov

Ditt färdighetsprov kan ge dig som mest 20 färdighetsprovspoäng. Vi bedömer

  • dina kunskaper i berättande (max 7 poäng)
  • ditt bildspråk, komposition och teknik (max 7 poäng)
  • din förmåga att förklara idéer och processer bakom din bildberättelse (max 6 poäng).

Färdighetsprovet motsvarar de huvudsakliga kunskapskraven som finns i de estetiska kurserna.

Ditt meritvärde

Ditt meritvärde är summan av din meritpoäng och din provpoäng.

  • Meritpoäng = Summan av de 16 eller 17 bästa betygen (max 340)
  • Provpoäng = 1–20 poäng x 16 (max 320)
  • Meritvärdet = meritpoäng + provpoäng (max 660)

Uppdaterad