Färdighetsprov för estetiska programmet inriktning bild och formgivning

Färdighetsprovet ger dig möjlighet att visa din förmåga att förmedla en berättelse i bilder. Här får du allt du behöver veta om färdighetsprovet inför läsåret 2023–2024.

Så går det till

Efter att du ansökt till Estetiska programmet inriktning bild och formgivning ska du skicka ett färdighetsprov till oss. Med färdighetsprovet visar du din förmåga att berätta med bilder.

När din ansökan har registrerats hos Gymnasieantagningen kommer du att få en instruktion till den uppgift du ska göra i färdighetsprovet. Skicka ditt färdighetsprov i digital form till den e-postadress som du får i instruktionen. När vi tagit emot ditt färdighetsprov får du en inbjudan till en träff hos oss tillsammans med andra sökande.

Detta kommer att ske under vårterminen och slutinlämningsdatum kommer du också att hitta i instruktionen samt på vår webbplats. Vi skickar en kallelse till möte hem till de som inkommit med godkända arbetsprover.

Din uppgift

Vi skickar instruktionen till färdighetsprovet till dig. Du får den till den e-postadress du angett i din ansökan till Gymnasieantagningen.

Hur vi bedömer ditt färdighetsprov

Ditt färdighetsprov kan ge dig som mest 20 färdighetsprovspoäng. Vi bedömer

  • dina kunskaper i berättande (max 7 poäng)
  • ditt bildspråk, komposition och teknik (max 7 poäng)
  • din förmåga att förklara idéer och processer bakom din bildberättelse (max 6 poäng).

Färdighetsprovet motsvarar de huvudsakliga kunskapskraven som finns i de estetiska kurserna.

Ditt meritvärde

Ditt meritvärde är summan av din meritpoäng och din provpoäng.

  • Meritpoäng = Summan av de 16 eller 17 bästa betygen (max 340)
  • Provpoäng = 1–20 poäng x 16 (max 320)
  • Meritvärdet = meritpoäng + provpoäng (max 660)

Har du frågor?

Om du har frågor eller vill veta mer om färdighetsprovet kan du kontakta Annica Adsenius, förestelärare bild.

Annica Adsenius
annica.adsenius@edu.stockholm.se

Uppdaterad