Elevhälsan

Skolans elever har tillgång till elevhälsa.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande med insatser för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan omfattar

  • medicinska insatser
  • psykologiska insatser
  • psykosociala insatser
  • specialpedagogiska insatser.

Skolpsykolog

Marianne Anjou

Telefon
Telefon 08-508 38 205
E-post
E-post marianne.anjou@edu.stockholm.se

Skolkurator

Liselotte Sundén

Telefon
Telefon 076-825 34 28
E-post
E-post liselotte.sunden@edu.stockholm.se

Skolsköterska

Anna Bildsten

Telefon
Telefon 076-825 34 29
E-post
E-post anna.bildsten@edu.stockholm.se

Skolsköterska

Isabell Renholm

Telefon
Telefon 076-825 47 11
E-post
E-post isabell.renholm@edu.stockholm.se

Specialpedagog

Elisabeth Juzovitski

Telefon
Telefon 076-825 10 26
E-post
E-post elisabeth.juzovitski@edu.stockholm.se

Uppdaterad