Synpunkter och klagomål - elevhem

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet på riksgymnasiet för rörelsehindrade i Stockholm. Vi vill så snabbt som möjligt ta hand om dina synpunkter och rätta till fel.

I första hand vänder du dig till den person ärendet gäller. Du kan göra det personligt eller via webbformuläret.

Använder du webbformuläret är det ansvarig chef som ser till att du får svar.

Om du inte är nöjd med vårt svar kontaktar du inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Synpunkter och klagomål

Typ av synpunkt
Ämne

Vill du ha svar eller få en bekräftelse (kopia) på ditt meddelande, ange din e-postadress.

Uppdaterad