Elevhem

Studerandeboendet ligger i anslutning till skolan.

Chef för elevhem

Eva-Marie Rynbäck

Chef för boendet, elevhemmet Studerandeboende Kungsholmen.
Telefon
Telefon 08-508 42 688
E-post
E-post eva-marie.rynback@edu.stockholm.se

Uppdaterad