Färdighetsprov för estetiska programmet inriktning musik

I färdighetsprovet får du göra ett individuellt prov på ditt val av instrument och visa din förmåga att samarbeta kring en musikalisk uppgift. Här får du allt du behöver veta om färdighetsprovet inför läsåret 2022–2023.

Så går det till

Färdighetsprovet sker i mars vecka 11 eller vecka 12, 2022. Vi kallar dig till en halv dags arbete på skolan med oss lärare. Färdighetsprovet består av tre delar

  1. ensembleworkshop
  2. individuellt prov
  3. intervju.

Ensembleworkshop

Här får du möjlighet att visa din förmåga att samarbeta kring en musikalisk uppgift och fokus ligger på ditt sätt att jobba med ditt huvudinstrument i ett gruppsammanhang. Information om den musik vi använder oss av kommer vi att skicka till dig med ansökningsblanketterna.

Under workshopen kommer vi att arbeta i ett av skolans ensemblerum. All utrustning som behövs finns på plats, men du får ta med ett eget instrument eller egen mikrofon om du vill.

Individuellt prov

I det individuella provet väljer du ett huvudinstrument (sång, gitarr, piano, bas eller trummor). Ta gärna med en musikbakgrund att spela/sjunga till, egen ackompanjatör eller skicka noter till oss musiklärare så kan vi ackompanjera dig. Vill du söka på fler än ett instrument, ange detta då du svarar på kallelsen till färdighetsprov. Du får då genomföra ett prov per instrument.

Intervju

Du kommer att ha ett kort samtal med musiklärarna.

Hur vi bedömer ditt färdighetsprov

Ditt färdighetsprov kan ge dig som mest 20 färdighetsprovspoäng. Vi bedömer

  • samarbete, kreativitet, initiativförmåga och musikaliskt uttryck under ensembleworkshopen (max 10 poäng)
  • instrumentkunskap, spelteknik och musikaliskt uttryck på det individuella provet (max 10 poäng).

Färdighetsprovet motsvarar de huvudsakliga kunskapskraven som finns i de estetiska kurserna.

Ditt meritvärde

Ditt meritvärde är summan av din meritpoäng och din provpoäng.

  • Meritpoäng = Summan av de 16 eller 17 bästa betygen (max 340)
  • Provpoäng = 1–20 poäng x 16 (max 320)
  • Meritvärdet = meritpoäng + provpoäng (max 660)

Har du frågor?

Om du har frågor eller vill veta mer om färdighetsprovet kan du kontakta Fredrik Lundberg eller Johan Nyberg.

Fredrik Lundberg
fredrik.lundberg@edu.stockholm.se

Johan Nyberg
johan.nyberg@edu.stockholm.se

Uppdaterad